Foeken Makelaardij

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Belangrijkste wijzigingen woningmarkt 2022

Belangrijkste wijzigingen woningmarkt 2022

Graag brengen wij u aan het begin van het jaar op de hoogte van weer een aantal wijzigingen op de woningmarkt.
Onderstaand hebben wij voor u de belangrijkste wijzigingen kort op een rijtje gezet.

 

Beperkte huurverhoging vrije sector en bevriezing sociale huur

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 2022 een verhoging van maximaal 3,3%. In de gereguleerde sector mogen de huren niet verhoogd worden tot 1 juli 2022.

 

Opkoopbescherming

Vanaf 1 januari 2022 kunnen gemeenten in (nader) bepaalde gebieden of buurten een opkoopbescherming invoeren. Gekochte woningen dienen dan in principe zelf te worden bewoont. Slechts in een paar nader genoemde uitzonderingssituaties mag de woning dan nog worden verhuurd.

 

Energielabel

De verplichting tot het adverteren met een energielabel is definitief. Verkopers en verhuurders moeten vanaf 1 januari 2022 bij het adverteren een definitief energielabel tonen. Op het niet tonen bij publicatie van het object staan boetes. ILT is de toezichthouder hierop.

 

NHG-grens verhoogd

De NHG-kostengrens is per 1 januari 2022 verhoogd naar € 355.000,-. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, wordt dit bedrag verhoogd met 6 % (€ 376.300,-). De borgtochtprovisie zal dalen van 0,7 % naar 0,6 %.

 

Basis WOZ-waarde gebruiksoppervlakte

In 2022 wordt de basis voor de bepaling van de WOZ-waarde de gebruiksoppervlakte. Dit is een proces van vijf jaar. Een groot aantal gemeenten waren al over op de gebruiksoppervlakte als basis voor de bepaling van de WOZ-waarde. In 2022 zullen de laatste gemeenten overgaan naar de gebruiksoppervlakte als basis voor de WOZ-waarde. Dit kan dus aanmerkelijke verschillen opleveren t.o.v. WOZ-bepalingen van voorgaande jaren. Dat hoeft echter niet is gebleken bij gemeentes die de overgang van m3 naar m2 al eerder hebben gemaakt.

 

Subsidie verduurzaming woningen

Woningeigenaren en VvE’s krijgen ongeveer 30 % subsidie op hun duurzaamheidsinvestering. De subsidie kan worden verkregen bij twee isolatiemaatregelen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride) warmtepomp.

 

Verhuurdersheffing verlaagd

Voor 2022 is de verhuurdersheffing verlaagd naar een nieuw tarief van 0,332 %. De verhuurdersheffing wordt daardoor met € 831 miljoen verlaagd. De regeringen heeft met de corporaties afgesproken dat het bespaarde bedrag door de corporaties gebruikt moet worden voor verduurzaming van sociale huurwoningen, de bouw van meer sociale huurwoningen, de bouw van tijdelijke- en flexwoningen en het ombouwen van bedrijfspanden naar woningen.

Gewijzigde woningwet

Vanaf 1 januari 2022 is de gewijzigde woningwet van toepassing. De belangrijkste wijzigingen zien op regelgeving (of het schrappen daarvan) voor gemeenten en corporaties. Zo wordt het makkelijker om woningen te verduurzamen en om de leefomgeving te verbeteren.

 

Maximale hypotheekrente aftrekpercentage omlaag

Per 1 januari 2022 gaat het maximale hypotheekrente aftrekpercentage van 43 % naar 40 %.

 

Verlaging eigenwoningforfait

Voor het eigenwoningforfait geldt een verlaging voor huizen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.130.000 komend jaar naar 0,45 procent. Vorig jaar was dat nog 0,50 procent.

 

‘Villabelasting’ gaat iets omlaag

Eigenaren van een dure woning betalen een hoger tarief voor het eigenwoningforfait. De grens voor dat verhoogde tarief gaat dit jaar omhoog van € 1.110.000 naar € 1.130.000.
Is de WOZ-waarde van de woning hoger dan € 1.130.000, dan moet je € 5.085 plus 2,35 procent van de woningwaarde boven die € 1.130.000 optellen bij je inkomen.
Dat is minder dan in 2021. Vorig jaar gold een eigenwoningforfait van € 5.550 plus 2,35 procent van de waarde boven de grens.

 

Verdere afbouw vrijstelling eigenwoningforfait bij kleine of geen hypotheekschuld

Huizenbezitters die hun hypotheek volledig of grotendeels hebben afbetaald, waren voorheen volledig vrijgesteld van het eigenwoningforfait, aangezien zij niet of nauwelijks hypotheekrente kunnen aftrekken (een regeling die bekend stond als de Wet Hillen).

Deze regeling wordt sinds 2019 elk jaar met 3,3 procentpunt afgebouwd. Dit betekent dat huizenbezitters in 2022 nog een vrijstelling krijgen van 86,7 procent van het saldo van het eigenwoningforfait en eventuele hypotheekrenteaftrek (tegen 90 procent nu).

Huiseigenaren met geen of weinig aftrekbare hypotheekrente moeten in 2022 dus 13,33 procent van het eigenwoningforfait opgeven als belastbaar inkomen.

Je mag iets meer belastingvrij schenken voor huis

De verruimde belastingvrijstelling voor schenkingen die worden aangewend voor de eigen woning gaat komend jaar omhoog van € 105.302 naar € 106.671.

Wie hiervan gebruik wil maken, moet voldoen aan twee voorwaarden: de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en het geld moet worden besteed aan een eigen woning. Dit mag gaan om financiering van de aankoop of aflossingen, maar bijvoorbeeld ook om onderhoud of de afkoop van erfpachtcanon.
De fiscale vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kinderen. Je mag bijvoorbeeld ook belastingvrij schenken aan een neef of een vriend.

Dit voor zolang het nog geldt, daar in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat dit fiscaal voordeel zal worden geschrapt.

Bron: vastgoedpro

Gerelateerde berichten

Gelukkig nieuw jaar! Veranderingen op een rij…

WAT VERANDERT ER VOOR U IN 2023? Het jaar 2023 staat voor de deur en ook in de woningmarkt...

Lees verder

Waardeverklaring

Waarom geen waardeverklaring? Register-Taxateurs ontvangen regelmatig verzoeken om een...

Lees verder

Prijsstijging koopwoningen vlakt af

Bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8% duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg...

Lees verder